A apărut "GHIDUL TURISTIC AL ZONEI METROPOLITANE BOTOȘANI" din Lista de proiecte pe anul 2017.

 

1 2 345 6

7 89 10 1112

1314151617 19

18

 

 

În data de 25.01.2018 a fost publicat pe Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP) al Zonei Metropolitane Botoșani anunțul de atribuire pentru achiziția Studiului de Fezabilitate pentru investiția: ”Șoseaua de centură a municipiului Botoșani prin Curtești”.

Realizarea acestui obiectiv de investiții are un impact major pentru întreaga Zonă Metropolitană Botoșani. Ea înseamnă fluentizarea traficului de tranzit dinspre Iași spre Suceava prin Zona Metropolitană Botoșani ocolind municipiul dar și dezvoltare, în primul rând pentru comuna Curtești, care are șansa apropierii la nivelul de dezvoltare urbană a Municipiului Botoșani.

Traseul acestui ocolitor începe de la intrarea în Botoșani, una dintre variantele proiectului plecând din sensul giratoriu Lebăda, iar cea de-a doua a doua variantă plecând de la sensul giratoriu de la Alfa Land.

Traseul continuă prin zona limitrofă de sud/sud-est a Unității Militare Petru Rareș și traversează șoseaua Botoșani-Curtești (DJ 207 N), ieșirea fiind în apropiere de Complexul Comercial ”Dedeman”.

Studiul de Fezabilitate are un timp de realizare de cca 8 luni, iar costurile sunt estimate la suma de 780.000 lei. Studiul presupune ridicarea topografică, studiul geotehnic și pedologic, lucrări de consolidare, amenajări hidrotehnice, realizări de utilități publice, studii de trafic și de circulație, studiu de coexistență, evaluare impact asupra mediului, identificare proprietari și suprafețe de teren afectate.

Costurile de proiectare vor fi suportate din Bugetul Municipiului Botoșani și din Bugetul Zonei Metropolitane Botoșani.

”Șoseaua de centură a Municipiului Botoșani prin Curtești” este un obiectiv care face parte din Strategia de Dezvoltare a Zonei Metropolitane Botoșani dar în același timp din Strategia de dezvoltare a Județului Botoșani și din Strategia de dezvoltare a Municipiului Botoșani.

 

Referitor la Proiectul de hotărâre privind retragerea UAT Răchiți din ADI ZMBT, analizând motivele domnului primar, doresc prin prezenta lămurirea unor aspecte pe care le apreciez foarte importante. În Expunerea de motive sunt 2 argumente:

Primul motiv: Primăria Răchiți nu a beneficiat până la această dată de nici un proiect de dezvoltare inițiat de Zona Metropolitană.

 

În realitate UAT Răchiți a beneficiat de câteva proiecte chiar în anul 2017:

-         Proiectul de achiziție a energiei electrice prin BRM realizat de Zona metropolitană, economiile la bugetul local al comunei Răchiți fiind de 226.000 lei în anul 2015-2016 și de peste 300.000 lei în anul 2016-2017. În același context am invitat primăria Răchiți pentru o întâlnire cu specialiștii de la ENEL ENERGIE MUNTENIA, adresa 369/18.09.2017 privind investiții în structura de iluminat public iar în 20.11.2017. Pentru UAT-urile care nu au putut onora invitația am trimis în scris o informare pentru a genera propuneri din partea lor. Și tot aici am trimis adresa cu oferta de preț pentru achiziție de energie electrică la persoane fizice pentru angajații instituțiilor publice din asociație, pe care Dvs ați primit-o în data de 20.11.2017 dar nu au fost solicitări.

-          Proiectul de promovare turistică a Zonei Metropolitane Botoșani, materializat prin promovarea UAT Răchiți în Ghidul turistic al ZMBT, din care am oferit un exemplar domnului primar.

-          Tot în cursul anului 2017 am adus la Răchiți conducerea Consiliului Raional Drochia și dacă Dvs. doriți, cei de dincolo sunt interesați și în prezent de realizarea de proiecte de care să beneficieze ambele comunități, pe finanțare europeană. Anexez învitația oficială pentru acest parteneriat, nr. 331/28.08.2017 adresată d-lui primar. Tot pentru a accede la finanțări prin programul transfrontalier am adresat UAT Răchiți invitația nr. 361/07.09.2017 pentru a scrie împreună cereri de finanțare pe Programe transfrontaliere cu Ucraina, invitații care nu au fost onorate.

-          Prin adresa 159/12.08.2016 l-am invitat pe d-l Primar la o discuție privind prioritățile locale care pot fi derulate prin programele din Calendarul Fondurilor Structurale 2014-2010. Învitația este valabilă și astăzi.

-          După o discuție purtată în anul 2017, în această lună am înaintat adresa nr. 6/10.01.2018, înregistrată la Dvs cu nr. 323/11.01.2018, către Consiliul Local Răchiți prin care solicitam punerea la dispoziție a unui teren de min. 0,5 ha pentru depunerea unei cereri de finanțare a unui Incubator de afaceri la Răchiți, după modelul de incubator de afaceri de la Botoșani. Proiectul urmează a fi finanțat din Bugetul ZMBT. D-l Primar a promis că mă va invita la ședința de CL unde va înainta această propunere. Anexez adresa oficială înregistrată la UAT Răchiți privind această investiție de care ar beneficia atât cetățenii cât și administrația UAT Răchiți.

-          În anul 2018 ZMBT are în planul de activitate realizarea Studiul de Fezabilitate pentru Transportul Public Metropolitan, în care cetățenii din Răchiți, alături de cei din zona periurbană Curtești, Stăuceni, Mihai Eminescu și Bălușeni vor beneficia de avantaje în deplasările locale cu mijloace de transport public în Botoșani sau în localitățile din ZMBT. Și aici solicităm o colaborare cu UAT Răchiți.


       

Al doilea motiv: Bugetul din acest an nu va putea acoperi cheltuielile cu cotizația.

-          Cotizația anuală a UAT Răchiți este de 17.424 lei/an, ceea ce înseamnă 1452 lei/lună, mai puțin de un salariu minim brut pe economie. Prin comparație, numai economia pe care ZMBT a adus-o bugetului local Răchiți în primul an de funcționare a Asociației, de 226.000 lei, este echivalentul cotizației UAT Răchiți pe mai mult de 13 ani. Am anexat documentația care confirmă acest lucru. La fel, economia adusă de noi în al doilea an (2016-2017) este echivalentul cotizației pe care ați plăti-o Dvs în alți următori 15 ani.

-          Cotizația este dealtfel foarte mică în situația în care anul trecut ați avut un excedent bugetar de 800.000 lei, o bună parte din excedent provenind din economia pe care Dvs. ați făcut-o prin asocierea în ZMBT. Mai mult, jumătate din excedent a fost dat la bugetul statului în timp ce Dvs. nu ați onorat obligația asumată de a plăti cotizația la ZMBT

Cu toate acestea ZMBT nu a făcut demersuri pentru această cotizațiepentru ca aceasta să nu fie un impediment pentru ca Dvs să vă păstrați statutul de membru al ZMBT, statut care vă aduce avantaje.

Mai menționez că nu am avut în prealabil nici o discuție cu d-l Primar privind intenția de retragere a UAT Răchiți din ZMBT de care am aflat în după-amiaza zilei de ieri iar astăzi sunt aici la invitația unor consilieri locali colegi ai Dvs. Consider însă că în expunerea mea sunt argumente suficiente pentru ca astăzi să luați o hotărâre în interesul cetățenilor pe care îi reprezentați.

                  

                 Florin Egner

                Director

                         al aparatului tehnic al

Asociației de Dezvoltare Intercomunitară

                   Zona Metropolitană Botoșani

      O amplă delegație ucraineană s-a aflat din nou la Botoșani în zilele de 8 și 9 decembrie 2017 pentru o doua sesiune intensivă de scriere de proiecte în cadrul workshop-ului "Cooperarea transfrontalieră - o soluție eficientă". Organizatori au fost Zona Metropolitană Botoșani și Compania ”Darimar” Bistrița, ultima specializată în asistență și consulting proiecte cu finanțare europeană. Prezent la workshop, directorul executiv al Zonei Metropolitane, Florin Egner, a declarat: “Este a doua parte a proiectului. E vorba de o sesiune practică în care, împreună cu doi consultanți, am abordat două teme - prima dintre ele este Metode și tehnici în zona economică de scriere a unui proiect, iar în a doua parte, Matricea cadrului logic. Sunt cele două elemente de bază în scrierea unui proiect în condițiile în care așteptăm primul apel în acest proiect operațional comun.

      Workshop-ul a oferit participanților o abordare practică a programului Operațional Comun România-Ucraina, în prezentarea lui Gheorghe Ciobanu, trainer și co-organizator al atelierului. Partenerii din Ucraina au fost familiarizați cu tehnicile și metodele de scriere a cererilor de finanțare, la Botoșani fiind prezenți pe parcursul celor două zile, reprezentanți din Primăria Cernăuți, Primăria Voloca, Primăria orașului Noua Suliță, reprezentanți ai Consiliului raional Hliboca, directori de școli, manageri de muzee, Școala Populară de artă și civilizație românească, Centrul bucovinean de artă, Societatea Culturală Mihai Eminescu și oameni de presă. Iurie Levcic, directorul Școlii Populare de artă și civilizație românească din Cernăuți, a fost din nou la Botoșani pentru acest al doilea modul de curs în organizarea Zonei Metropolitane Botoșani, împrejurare în care a declarat: “A fost o idee extraordinară. În primul rând benefică și foarte utilă, pentru că marea majoritate din oamenii veniți la curs sunt începători în scrierea de proiecte. Nu au avut nicio tangență cu finanțările europene și pe lângă ghidul aplicantului în programul 2014- 2020 România- Ucraina, la Botoșani s-a făcut și un ex-curs în programele europene anterioare, ceea ce le-a îmbogățit cursanților cunoștințele, asta în primul rând, în al doilea rând au avut posibilitatea să facă o comparație și, în al treilea rând, au învățat din greșelile altora. Cursul așa a fost construit și a fost o idee extraordinară.”

      La finalul atelierului de lucru, toți participanții au primit certificate din partea organizatorilor, fapt care le atestă parcurgerea celor două module din cadrul workshop-ului "Cooperarea transfrontalieră - o soluție eficientă". La finalul cursurilor, Gheorghe Ciobanu, coordonatorul programului, a fost extrem de pragmatic în formularea concluziilor: ”Am muncit cu multă plăcere tocmai pentru că am dorit să oferim din experiența noastră celor din Ucraina, în special celor de etnie română care nu au altă soluție de a accesa aceste mijloace și tehnici de scriere a proiectelor. Sincer, ei în Ucraina nu sunt chemați la cursuri, la forumuri și nu au sursele de informare pe care le avem noi.”

      Dovadă a faptului că partea ucraineană a apreciat organizarea de la Botoșani, s-a cerut reprezentanților Zonei Metropolitane un nou modul de pregătire în scrierea proiectelor europene. Al treilea. Și asta … cât mai curând posibil. 

2   7

13  16

 

 

      În ședința publică din 28.09.2017, Consiliul Local al Municipiului Botoșani a aprobat documentele procedurale pentru etapa premergătoare achiziției Studiului de fezabilitate la proiectul ”Șoseaua de centură a municipiului Botoșani prin Curtești”.

     Titularul proiectului este Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”Zona Metropolitană Botoșani”, parteneri fiind Primăria Botoșani și Primăria Curtești. Valoarea realizării investiției este estimată la cca. 20 milioane de euro.

       Cele două documente aprobate în Consiliul Local al Municipiului Botoșani: Nota conceptuală a proiectului și Caietul de sarcini sintetizat în Tema proiectului urmează a fi supuse, în perioada următoare, unei dezbateri publice la nivelul celorlalte UAT-uri asociate în ADI ”Zona Metropolitană Botoșani”. Procedura dezbaterii este premergătoare achiziției publice a Studiului de fezabilitate.

      Un prim semnal al dezbaterii publice îl constituie sondajul efectuat de ziarul Monitorul de Botoșani și publicat în ediția tipărită din data de 4.10.2017. Au răspuns întrebării sondajului: ”Credeți că este necesară o șosea de centură de la Lebăda la Dedeman?” un număr de 202 persoane, dintre care un număr foarte mare, de 170 de respondenți (proporția fiind de 86%), au răspuns favorabil realizării proiectului.

        Procentul respondenților favorabili realizării acestui proiect este clasificat între cele mai mari consemnate în sondajele de opinie efectuate de cotidianul local în ultimii ani.

Sondaj Monitorul Botosani1

Subcategorii

Galerie foto 

Ultimele știri

A apărut "GHIDUL ...

A apărut "GHIDUL TURISTIC AL ZONEI METROPOLITANE ...

Comunicat achizitie ...

  În data de 25.01.2018 a fost publicat pe ...

Comunicat de presa

  Referitor la Proiectul de hotărâre privind ...

Un nou workshop ...

      O amplă delegație ucraineană s-a aflat din ...

Sondaj privind ...

        În ședința publică din 28.09.2017, ...

Newsletter

Scroll to top